Abschluss Bachelor of Engineering
Studiengangsart Grundständiger Studiengang , Präsenzstudium
Studienort Pirmasens
Fachbereich Angewandte Logistik- und Polymerwissenschaften
Regelstudienzeit 7 Semester
Vorpraktikum nein
Studienbeginn Wintersemester
Akkreditierung ASIIN - bis 30. September 2019, ASIIN e.V.

Akkreditierungsurkunden